بخاری حرارتی روغن برای پخت ماشین

- Oct 16, 2017 -

بخاری نفت است نوع جدید, امن, راندمان بالا صرفه جویی در انرژی، کم فشار (تحت فشار اتمسفر و یا پایین تر) و دمای بالا گرما انرژی کوره صنعتی خاص به هدایت روغن به عنوان حامل داغ از طریق پمپ حرارتی را ارائه می کنند حامل چرخه های حرارتی، حرارت انتقال تجهیزات حرارتی.

Related Products