پنوماتیک ماشین پاشش پودر پی وی سی

- Oct 16, 2017 -

روش تخلیه سیستم تغذیه خلاء به دو نوع تقسیم می شود: تخلیه شکاف و تخلیه مداوم، و شرکت تولیدی می تواند راه تخلیه را با توجه به فاصله حمل و نقل و مواد حمل و نقل انتخاب کند. در میان آنها: راه برداشتن شکاف سودمند است که هزینه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

Related Products