دستگاه مکش برق خلاء کپسول پودر

- Oct 16, 2017 -

n سال های اخیر، سیستم حمل و نقل بین المللی خلاء در صنايع به خصوص در داروسازی و صنایع غذایی به طور گسترده ای استفاده شده است. چگونگی انتخاب تجهیزات خلاء سیستم انتقال که تولید کننده به تولید تجهیزات انتخاب شده است؟ این مشکل این است که هر سازمانی باید به مقابله شده است.

Related Products