فیدر حجمی تک پیچ

- Oct 16, 2017 -

عملکرد فیدر پودر به طور مستقیم بر کیفیت لایه روکش و اندازه قطعات ماشینکاری تاثیر می گذارد. بنابراین، توسعه فیدر پودر با کارایی بالا، پردازش روکش فلزی لیزری، به ویژه مهم است. در روند بازسازی لیزر، فیدر پودر به عنوان بخش مهمی از سیستم تولید لیزر، به طور عمده برای انتقال پودر به قطعه کار با توجه به فرآیند تولید، مورد استفاده قرار می گیرد.

Related Products