انفجار حفاظت حرارتی روغن گرم کردن دیگ بخار

- Oct 16, 2017 -

مبدل حرارتی تصویب حرارت بالا کارآمد انتقال حرارت عنصر گردابی فیلم لوله، نگه داشتن جریان مناسب روغن در لوله راندمان حرارتی است 3 - 5 برابر مبدلهای حرارتی مشترک مکانیزم افزایش آن: روغن مایع به آشفته طراحی شده است هنگامی که جریان داخل و خارج از سطح منجر به شوک قوی جریان و صیقلی کردن.

Related Products