فیدر پیچ دو حجمی برای پودر

- Oct 16, 2017 -

کیفیت محصولات remanufacturing لیزر تا حد زیادی در ثبات پودر تغذیه مقدار، بنابراین کنترل دقیق میزان تغذیه پيش شرط remanufacturing لیزر بستگی دارد. در حال حاضر در روند remanufacturing لیزر سیستم کنترل تغذیه کننده پودر بیشتر کنترل حلقه باز و هیچ سیستم بازخورد است.

Related Products